C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi SMK Sismadi

Kepala Sekolah

:

Marlina Yuliana, Amd.Par

Wakasek Bidang Kurikulum

:

Novy Kurniawati, S.Pd

Koordinator Kesiswaan

:

NK Dikarini, S.Pd

Evaluasi Program

 :

Far’id Abdul Khaliq, S.Ag

Staff Keuangan

:

Sutilah

Staff Akuntasi

:

Irfan Fahmy, Amd
Kajur Akomodasi Perhotelan  : Suwarsono Seyobudi, Amd.Par

Kajur Teknik Multimedia

:

Andi Ratna Azizah, S.Pd
Advertisements

%d bloggers like this: